@വിശ്വപ്രഭViswaPrabha

വിശ്വപ്രഭViswaPrabha

Tweets by @viswaprabha

750 Tweets 606 Followers 640 Followings 44 Likes

@viswaprabha വിശ്വപ്രഭViswaPrabha @viswaprabha

പച്ചയാമുടുപ്പിട്ടു് legs ബോൾഗാട്ടിയിലെ water-lലുമിട്ടു് തല മൂന്നാറിലെ hillsൽ വെച്ച് കൊച്ചുടിവിയിൽ സീരിയലും കണ്ടു്... https://t.co/PJY8J1ICZY

@viswaprabha വിശ്വപ്രഭViswaPrabha @viswaprabha

അരമനരഹസ്യം അങ്ങാടിപ്പരസ്യം (അഥവാ വിക്കിപീഡിയയുടെ സേഫ്റ്റി സീക്രട്ടു്) ഒരു ഏട്ടിയെം കാർഡോ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡോ... https://t.co/CJ0Ux22M68

@viswaprabha വിശ്വപ്രഭViswaPrabha @viswaprabha

(Draft - Editing in progress) നിങ്ങളുടെ സമ്പത്തു് എവിടെയാണു് സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നതു്? കാര്യം നിങ്ങൾ വലിയ... https://t.co/UGbImP7FO6

@viswaprabha വിശ്വപ്രഭViswaPrabha @viswaprabha

25 മിനിട്ടിനുള്ളിൽ (IST 9.30 PM) https://t.co/F0wGXeATN0

@viswaprabha വിശ്വപ്രഭViswaPrabha @viswaprabha

ഉപ്പിപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടു് നമ്മുടെ കറൻസിയല്ല ബിറ്റ്‌കോയിനെപ്പറ്റി പറയണമെങ്കിൽ ഉപ്പിൽ നിന്നു വേണം തുടങ്ങാൻ. രണ്ടും... https://t.co/uMRrhAY6t5

@viswaprabha വിശ്വപ്രഭViswaPrabha @viswaprabha

ചോദ്യം: “കാലത്തെ രണ്ടായി തിരിക്കാന്‍ എന്തിനാണ് ക്രിസ്തുവിനെ ഉപയോഗിച്ചത്?” (Abijith Ka - CE2015) ഉത്തരം:... https://t.co/xgTJDdtkh3

@viswaprabha വിശ്വപ്രഭViswaPrabha @viswaprabha

ടൊയോട്ടാ സണ്ണിച്ചായൻ പോയി! ഇന്ത്യയും കുവൈറ്റും തമ്മിലുള്ള ഏറ്റവും ദൃഢമായ കണ്ണിയായിരുന്നു എം. മാത്യൂസ് എന്ന... https://t.co/2IYK4nVVt5

@viswaprabha വിശ്വപ്രഭViswaPrabha @viswaprabha

ഇടപാടുകളെപ്പറ്റിയാണു് ഇനി. അതിനുമുമ്പേ കുറച്ചു പേരെ പരിചയപ്പെടുത്താം: ആദ്യം ആലീസു്, ബോബ്, ചാർളി, ഡേവിഡ് എന്ന... https://t.co/8YZGA9aZbJ

@viswaprabha വിശ്വപ്രഭViswaPrabha @viswaprabha

ബിറ്റ്‌കോയിൻ, ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ എന്നീ അരാജകത്വസംഹിതകൾ എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്നു് ഒറ്റയടിക്കു് മനസ്സിലാക്കാൻ... https://t.co/6fgIbslX9H

@viswaprabha വിശ്വപ്രഭViswaPrabha @viswaprabha

ബിറ്റ്‌കോയിൻ എന്ന ഡിജിറ്റൽകറൻസിയെപ്പറ്റി വിവരിച്ചുതുടങ്ങാമെന്നു കരുതുന്നു. പക്ഷേ അതിനു മുമ്പ് ചില കൊച്ചുപാഠങ്ങൾ വേണ്ടിവരും. #bcbc

@viswaprabha വിശ്വപ്രഭViswaPrabha @viswaprabha

https://t.co/xIRBx7adVp

@viswaprabha വിശ്വപ്രഭViswaPrabha @viswaprabha

https://t.co/QruHnr6agI

@viswaprabha വിശ്വപ്രഭViswaPrabha @viswaprabha

https://t.co/xlgrMiKIb5

@viswaprabha വിശ്വപ്രഭViswaPrabha @viswaprabha

https://t.co/QK2WSNaQKv

@viswaprabha വിശ്വപ്രഭViswaPrabha @viswaprabha

ബോർഡ് വായിക്കാത്തവർക്ക് അപകടം ഉണ്ടാവാൻ സാദ്ധ്യത കുറവാണ്. മേലോട്ട് നോക്കി ഈ ബോർഡ് വായിക്കുന്നവർക്ക് അപകടം ഉണ്ടായാൽ... https://t.co/RdY3LkRnhu

@viswaprabha വിശ്വപ്രഭViswaPrabha @viswaprabha

ഈ മലയാളിക്കുട്ടിയെ അറിയുമോ? https://t.co/rbhXcsYXit https://t.co/tXCCB3sM1G

@viswaprabha വിശ്വപ്രഭViswaPrabha @viswaprabha

ചരിത്രസ്ഫുടതയുള്ള കേരളത്തിന്റെ ഉത്തമനായ ആത്മീയഗുരു ശ്രീനാരായണൻ എന്നുറപ്പിക്കാൻ രണ്ടാമതൊന്നു് ആലോചിക്കുകയേ വേണ്ട.... https://t.co/7fOhLQdt08

@viswaprabha വിശ്വപ്രഭViswaPrabha @viswaprabha

എന്തുകൊണ്ടാണു് തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലെ മരോട്ടിച്ചാലിലെ ആളുകൾക്കു് കള്ളുകുടിക്കാൻ സമയം ലഭിക്കാത്തതു്... https://t.co/w0Hal8kNIU

@viswaprabha വിശ്വപ്രഭViswaPrabha @viswaprabha

ഞായർ 9.30pmനു് മാതൃഭൂമി ന്യൂസിൽ അകം‌പുറം പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നു വിഷയം:സൈബർ സുരക്ഷ

@viswaprabha വിശ്വപ്രഭViswaPrabha @viswaprabha

താണിക്കുടത്തൊരു പുഴ, അടാട്ടൊരു അനിയൻ, മൂർക്കനാട്ടൊരു പെങ്ങൾ... അമ്പട ഞാനേ! ആനനദലബ്ധിക്കിനിയെന്തു വേണം? <3 https://t.co/zzOXvAv0Ua

@viswaprabha വിശ്വപ്രഭViswaPrabha @viswaprabha

I posted a new video to Facebook https://t.co/OE96NTY2cS

@viswaprabha വിശ്വപ്രഭViswaPrabha @viswaprabha

ATM ഇൻഫെക്റ്റു ചെയ്യാനാവാതെ വൈറസങ്ങനെ സൗസറു കീറി നിൽക്കുമ്പഴാ, SBIയുടെ വക വേറെ ത്രെട്ട്: ഊരിപ്പോണോങ്കീ, പൈസ എണ്ണിത്തന്നിട്ടു പോടാ

@viswaprabha വിശ്വപ്രഭViswaPrabha @viswaprabha

Error Message seen on an ATM: "Sorry, I can not infect this one! Please upgrade this junk first"

@viswaprabha വിശ്വപ്രഭViswaPrabha @viswaprabha

ചോദ്യം: “എന്തുകൊണ്ടാണു് വാഹനത്തിൽ (അതു ബസ്സോ കാറോ തീവണ്ടിയോ വിമാനമോ ആവാം) സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഛർദ്ദിലും... https://t.co/g6mXvr4k1u

@viswaprabha വിശ്വപ്രഭViswaPrabha @viswaprabha

ഒമ്പതു് അമ്മമാരും ഒമ്പതു മക്കളും.... https://t.co/jQXOEE1WCu

@viswaprabha വിശ്വപ്രഭViswaPrabha @viswaprabha

https://t.co/dHYseY3XQl

@viswaprabha വിശ്വപ്രഭViswaPrabha @viswaprabha

പാർട്ടി അനുഭാവികളുടെ മനഃശാസ്ത്രം. നമ്മുടെ ആദിമജീനുകളിൽ തന്നെയുള്ള ഒരു സർവൈവൽ സ്റ്റാറ്റജിയാണതു്. " ഒരു ജൈവ... https://t.co/Pxkqa0zXf5

@viswaprabha വിശ്വപ്രഭViswaPrabha @viswaprabha

”ഉണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നായർക്കൊരു വിളി വരും“ എന്നൊരു ചൊല്ലുണ്ടു്. (പഴയ ചൊല്ലാണു്. ഇതുകേട്ട് ആരും... https://t.co/WS1ClfYBlN

@viswaprabha വിശ്വപ്രഭViswaPrabha @viswaprabha

അങ്ങുമിങ്ങും ചിന്നം‌പിന്നം മഴ ചാറിത്തുടങ്ങിയതിനാൽ #അതിരപ്പിള്ളി ചർച്ചകൾ അടുത്ത വേനൽ വരെ നീട്ടിവെച്ചിരിക്കുന്നു.

@viswaprabha വിശ്വപ്രഭViswaPrabha @viswaprabha

കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും അന്ധമായി സസ്യനാശം വരുത്തുന്നതു് KSEB തന്നെയാണു്. പക്ഷേ, അതു് നാടൊട്ടുക്കുമുള്ള വഴിയോരങ്ങളിലാണെന്നു മാത്രം.

Next