@വിശ്വപ്രഭViswaPrabha

വിശ്വപ്രഭViswaPrabha

Tweets by @viswaprabha

1,207 Tweets 672 Followers 726 Followings 89 Likes

Loading...

@viswaprabha വിശ്വപ്രഭViswaPrabha @viswaprabha

....ഫുൾ ടോസ് എറിഞ്ഞാൽ പണി അറിയാവുന്ന ബാറ്റ്സ്മാൻ ആണ് കളത്തിൽ എങ്കിൽ പന്ത് സ്റ്റേഡിയത്തിനു വെളിയിൽ നോക്കിയാൽ മതി.... https://t.co/0mLsEio1wW

@viswaprabha വിശ്വപ്രഭViswaPrabha @viswaprabha

ഞാനും ഇതുപോലത്തെ ഒരു കമ്യൂണിഷ്ടായിരുന്നൂഷ്ടാ. ചോര തിളച്ചുതൂവിയപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്നാൽ ശരിയാവില്ലെന്നു തോന്നി. ഒടുവിൽ... https://t.co/v8l81361UV

@viswaprabha വിശ്വപ്രഭViswaPrabha @viswaprabha

ഇപ്പോഴും വിമാനത്തിലെ ടോയ്‌ലെറ്റിനുള്ളിൽ കയറുമ്പോൾ ദാമോദരന്റെ പെട്ടിക്കടയാണു് ഓർമ്മ വരിക. :) https://t.co/z0cfwQx2vs

@viswaprabha വിശ്വപ്രഭViswaPrabha @viswaprabha

ഒരു സംശയം: എപ്പോഴും കറങ്ങുന്ന ഫാനിന്‍ കറങ്ങാത്ത ഫാനിനെക്കാള്‍ പൊടി പിടിക്കുന്നു. നമ്മുടെ സാമാന്യയുക്തിവച്ച്... https://t.co/qlIkXDiYSk

@viswaprabha വിശ്വപ്രഭViswaPrabha @viswaprabha

എന്റെ മലയാളം കുറിപ്പുകൾ പങ്കുവെക്കാനായി ടെലഗ്രാം എന്ന ഇന്റർനെറ്റ് മാദ്ധ്യമത്തിൽ ഒരു പുതിയ ചാനൽ തുടങ്ങുകയാണു്.... https://t.co/ztutNiGJ1s

@viswaprabha വിശ്വപ്രഭViswaPrabha @viswaprabha

യയാതിയ്ക്കു് അളകയെപ്പോലെ, എനിക്കൊരിക്കലും സ്വന്തമാക്കാനാവാഞ്ഞ, ഇനിയും ആവുകയില്ലാത്ത എന്റെ ആത്മീയപ്രണയിനിയാണു്... https://t.co/2TnbGcQ3a3

@viswaprabha വിശ്വപ്രഭViswaPrabha @viswaprabha

എല്ലാ ക്യാൻസറുകളും ആർക്കും ഏതുസമയത്തും വരാവുന്നവയാണു്. എന്നാൽ തുടക്കത്തിൽ നല്ല അച്ചടക്കമുള്ള കുട്ടികൾ... https://t.co/bk4BeGESwi

@viswaprabha വിശ്വപ്രഭViswaPrabha @viswaprabha

മതമേതായാലും ചെളിപ്പോസ്റ്റുകൾ ഷെയറുചെയ്തു കൊടുക്കുന്നതാണു്. ലൈക്കു കിട്ടിയാൽ മതി. ബഹുസ്വരത? പോവാൻ പറ! - തവളക്കുഴി തങ്കപ്പൻ

@viswaprabha വിശ്വപ്രഭViswaPrabha @viswaprabha

There is no way I could tell you this story if you are not on Facebook! https://t.co/2PjITalavi

@viswaprabha വിശ്വപ്രഭViswaPrabha @viswaprabha

Berlin 2017

@viswaprabha വിശ്വപ്രഭViswaPrabha @viswaprabha

https://t.co/r1axLbIS6l

@viswaprabha വിശ്വപ്രഭViswaPrabha @viswaprabha

ദ്രവീകരിച്ച പ്രകൃതിവാതകവും സുരക്ഷയും - Seema Sreelayam അതിലളിതമായി വിശദീകരിക്കുന്നു. (y) (y) (y) . പരമാവധി... https://t.co/zHtWtgr8TH

@viswaprabha വിശ്വപ്രഭViswaPrabha @viswaprabha

നമ്മുടെ ദുരന്തം നാം തന്നെയാണു്. അതു് പെട്ടെന്നൊരു ദിവസം എവിടെനിന്നോ അലഞ്ഞുതിരിഞ്ഞു് ഇവിടെ എത്തുന്നതല്ല;... https://t.co/02gTToGUgt

@viswaprabha വിശ്വപ്രഭViswaPrabha @viswaprabha

ഒരാളുടെ സംശയം: എന്താണീ മെറ്റാഡാറ്റ? ഫോണിൽ ഫോട്ടോ എടുക്കുമ്പോൾ അതിൽ ആരാണു് മെറ്റാഡാറ്റ ചേർക്കുന്നത്? ഉത്തരം:... https://t.co/gs1kwqS5ZZ

@viswaprabha വിശ്വപ്രഭViswaPrabha @viswaprabha

ക്യാമറയും GPSഉം (ഡ്രാഫ്റ്റ്)

@viswaprabha വിശ്വപ്രഭViswaPrabha @viswaprabha

കൊച്ചി മെട്രോ നവമ്പർ 2014 https://t.co/VECoXCHEog

@viswaprabha വിശ്വപ്രഭViswaPrabha @viswaprabha

ഇതിപ്പോൾ എഴുതിയിടുന്നതു് അത്ര വലിയൊരു ‘സംഭവ‘മാണെന്നു് ഒറ്റ വായനയിൽ ആർക്കും തോന്നിയില്ലെന്നു വരാം. പതിവുപോലെ,... https://t.co/tqJ1I3dDRu

@viswaprabha വിശ്വപ്രഭViswaPrabha @viswaprabha

#TheRealBigData Fact #3 Consider a 3-D graph region, a cubical space, with latitude and longitude as horizontal... https://t.co/rnGShtGciX

@viswaprabha വിശ്വപ്രഭViswaPrabha @viswaprabha

#TheRealBigData Fact #2 The time point, latitude, longitude and altitude you will die will be 'ABSOLUTE'!

@viswaprabha വിശ്വപ്രഭViswaPrabha @viswaprabha

#TheRealBigData Fact #1 The time point, latitude, longitude and altitude you were born were 'ABSOLUTE'!

@viswaprabha വിശ്വപ്രഭViswaPrabha @viswaprabha

For God so loved the world that he gave his one and only profile, that whoever likes it shall not perish but have eternal life.

@viswaprabha വിശ്വപ്രഭViswaPrabha @viswaprabha

https://t.co/VnXTx7eLD0

@viswaprabha വിശ്വപ്രഭViswaPrabha @viswaprabha

സത്യം! https://t.co/NlOzKi6rNX

@viswaprabha വിശ്വപ്രഭViswaPrabha @viswaprabha

പച്ചിരുമ്പ് കാന്തമാവുന്നതെങ്ങനെ? https://t.co/YOqz1gV6PM

@viswaprabha വിശ്വപ്രഭViswaPrabha @viswaprabha

https://t.co/Tqzu5Rc6Lg

@viswaprabha വിശ്വപ്രഭViswaPrabha @viswaprabha

travelling to University of Kerala Karyavattom Campus from Thrissur https://t.co/GT4m50MVEo

@viswaprabha വിശ്വപ്രഭViswaPrabha @viswaprabha

പിബരേ രാമരസം..... <3 🌺🍇🍎🍍🍓🥝🍅🥥🍐🍉🍊 Kuldeep M Pai https://t.co/kNd7XsqVAD

@viswaprabha വിശ്വപ്രഭViswaPrabha @viswaprabha

I posted a new video to Facebook https://t.co/IVmWEv2v19

@viswaprabha വിശ്വപ്രഭViswaPrabha @viswaprabha

തോട്ടിയും കയറും കൊണ്ടുനടക്കുന്ന കേരളത്തിലെ ചാനൽ റിപ്പോർട്ടർമാർക്കു കൂടുതൽ യോജിച്ച വേറെ ഒരു പണിയുണ്ട്: തോട്ടിപ്പണി.

@viswaprabha വിശ്വപ്രഭViswaPrabha @viswaprabha

ഒരു സെക്കൻഡിൽ എത്ര പ്രാവശ്യം ഒരു നിശ്ചിതതാളം ആവർത്തിക്കുന്നു എന്നതിന്റെ അളവാണു് ആവൃത്തി. സെക്കൻഡിൽ എത്ര ആവർത്തനം... https://t.co/CVPnuswsZZ

+ Loading...