@വിശ്വപ്രഭViswaPrabha

വിശ്വപ്രഭViswaPrabha

Tweets by @viswaprabha

1,318 Tweets 694 Followers 730 Followings 88 Likes

Loading...

@viswaprabha വിശ്വപ്രഭViswaPrabha @viswaprabha

We are the world, we are the future! Kichangani = Tumaini https://t.co/qD47nKOSv5

@viswaprabha വിശ്വപ്രഭViswaPrabha @viswaprabha

https://t.co/64lcy9x04w

@viswaprabha വിശ്വപ്രഭViswaPrabha @viswaprabha

നിങ്ങൾ കിച്ചൻകാനിയെപ്പറ്റി കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? ടാൻസാനിയ എന്ന ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യത്തിലെ ഒരു കൊച്ചുഗ്രാമമാണു് കിച്ചൻ കാനി.… https://t.co/jnHgGCsasM

@viswaprabha വിശ്വപ്രഭViswaPrabha @viswaprabha

No human is an island! ഈ ശനിയാഴ്ച നമ്മളെല്ലാം ഓൺലൈനിലൂടെത്തന്നെ കുറേ കരുമാടിക്കുട്ടന്മാരോടും കൊച്ചുകുറുമ്പത്തിമാരോ… https://t.co/fE9Gxmv8Hp

@viswaprabha വിശ്വപ്രഭViswaPrabha @viswaprabha

ചിതൽ തിന്നുപോയ ഒരു വലിയ പുസ്തകം ============================= ദിനോസറുകള്‍ കോടിക്കണക്കിന് വര്‍ഷങ്ങള്‍ മുമ്പ് ജീവിച്… https://t.co/QFZxX4RV6e

@viswaprabha വിശ്വപ്രഭViswaPrabha @viswaprabha

Dear E 86 friends, Hiren Dath ഹിരൺ ദത്തിന്റെ അച്ഛൻ പോയി! :;( തൃശ്ശൂര്‍: കോസ്റ്റ് ഫോര്‍ഡ് ഡയറക്ടറും (സെന്റര്‍ ഓഫ്… https://t.co/MmbE4ckgw3

@viswaprabha വിശ്വപ്രഭViswaPrabha @viswaprabha

ഒരു സമൂഹം രാഷ്ട്രീയമായും സാംസ്കാരികമായും വികാസം പ്രാപിച്ചു എന്നു പറയുന്നതെപ്പോളാണു്? https://t.co/hleXV7t5je

@viswaprabha വിശ്വപ്രഭViswaPrabha @viswaprabha

ഏതു ഭാഷയും അതുപയോഗിക്കുന്ന സമൂഹത്തിന്റെ ശീലവും ഭാവവും മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്ക തന്നെ ചെയ്യും. പക്ഷേ അ… https://t.co/utJYP1Hit4

@viswaprabha വിശ്വപ്രഭViswaPrabha @viswaprabha

ഏഷ്യാ വൻകരയിലെ എല്ലാ രാജ്യങ്ങളുടേയും സ്ഥാനവും പേരും തലസ്ഥാനനഗരങ്ങളും ഏതെന്നറിയാം, ഓർമ്മിച്ചുവെക്കാം. https://t.co/yA4QjFIqgt

@viswaprabha വിശ്വപ്രഭViswaPrabha @viswaprabha

കാലം മാറിവരികയാണു്. ഇവിടെ ജാതി ചോദിക്കുന്നതുപോലെ നികൃഷ്ടമായ ഒരു കാര്യമായി വരികയാണു് മറ്റുള്ള നാടുകളിൽ ഒരാളോട്... https://t.co/R7BlgWjWlj

@viswaprabha വിശ്വപ്രഭViswaPrabha @viswaprabha

സുഹൃത്തിന്റെ ബൈപാസ് സർജറിക്കുവേണ്ടി B+ രക്തം ആവശ്യമുണ്ട്. തൃശ്ശൂർ 19/3/2018. സന്മനസ്സുള്ളവർ ഇൻബോക്സിൽ ബന്ധപ്പെടുക. നന്ദി.

@viswaprabha വിശ്വപ്രഭViswaPrabha @viswaprabha

ഭൂമി സൂര്യനെ ചുറ്റുന്നു എന്നു പറയുന്നതിനു പകരം സൂര്യൻ ഭൂമിയെ ചുറ്റുന്നു എന്നും പറയാം. ഒക്കെ കാഴ്ചപ്പാടിന്റെ... https://t.co/U6IyIgtvga

@viswaprabha വിശ്വപ്രഭViswaPrabha @viswaprabha

Freethinkers എന്ന ഗ്രൂപ്പിലെ ശാസ്ത്രവാരാഘോഷത്തിനു് മൂന്നുദിവസംകൊണ്ട് മൊത്തം അമ്പതു ലേഖനങ്ങൾ ചേർത്തു് ഞാനും... https://t.co/xh9kCwezdP

@viswaprabha വിശ്വപ്രഭViswaPrabha @viswaprabha

Renjith Gopalkrishnan: “ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയത്തിൽ നിന്നും മലയാളം മീഡിയത്തിലേക്ക് രക്ഷപെട്ട കുട്ടിയാണ് ഞാൻ...”... https://t.co/Y0xDEJayEm

@viswaprabha വിശ്വപ്രഭViswaPrabha @viswaprabha

നാട്ടിൻപുറത്തെ സാദാ മലയാളം മീഡിയം സ്കൂളിൽ തന്നെ പഠിച്ചിട്ടുള്ളവനും പിന്നീട് എമ്മണ്ടൻ ഇംഗ്ലീഷ് ശാസ്ത്രസാങ്കേതിക... https://t.co/3aRD5aoYi5

@viswaprabha വിശ്വപ്രഭViswaPrabha @viswaprabha

എവിടെയോ ന്യൂനമർദ്ദം ശക്തി പ്രാപിച്ചിട്ടുണ്ടു്. തുരുതുരാ ചങ്ങാതിവിളി പെയ്യുന്നു... 🤔

@viswaprabha വിശ്വപ്രഭViswaPrabha @viswaprabha

ഫ്രീ ഡാറ്റ വേണോ? ഫ്രീ ഡാറ്റ? സ്വല്പം ബാൻഡ് വിഡ്ത്തും ഒരുമണിക്കൂർ നേരവുമുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ലക്ഷം കുടുംബങ്ങളുടെ സകല... https://t.co/7rI46sP2ov

@viswaprabha വിശ്വപ്രഭViswaPrabha @viswaprabha

ഞാൻ ആരാധിക്കുന്ന, എങ്കിലും ഇതുവരെയും നേരിട്ടുകാണാത്ത, എന്നെങ്കിലും നേരിട്ടുകാണണമെന്നാഗ്രഹിക്കുന്ന എന്റെ... https://t.co/Vt6V5yShMj

@viswaprabha വിശ്വപ്രഭViswaPrabha @viswaprabha

https://t.co/z2HG03dq5S

@viswaprabha വിശ്വപ്രഭViswaPrabha @viswaprabha

പുരാതനഭാരതത്തിലെ നാഡീജ്യോതിഷത്തിിലെ ഭയമാത്രികഭാഗ്യശാസ്ത്രം (Biometric Ticnology) എന്ന സാങ്കേതികവിദ്യയിലെ ഒരു... https://t.co/cydtWZlmkL

@viswaprabha വിശ്വപ്രഭViswaPrabha @viswaprabha

കേരളാ ലിറ്ററേച്ചർ ഫെസ്റ്റിനു പോയിട്ട് രാധികേടെ ഒപ്പം നിന്നു് ഒരു പടമെടുക്കാൻ പറ്റിയില്ലല്ലോ എന്നു... https://t.co/JaWCr2RMdl

@viswaprabha വിശ്വപ്രഭViswaPrabha @viswaprabha

https://t.co/BtU46jsCve

@viswaprabha വിശ്വപ്രഭViswaPrabha @viswaprabha

ദാ ഒരു ഇന്ത്യക്കാരൻ കൂടി നമ്മുടെ പൈതൃകസ്വത്തൊക്കെ തട്ടിയെടുത്തു് അകലെ, ബഹാമാസിൽ അഭയം തേടിയിരിക്കുന്നു...! :D <3... https://t.co/PkDxZKJZAm

@viswaprabha വിശ്വപ്രഭViswaPrabha @viswaprabha

https://t.co/rLu3w7b1Wy

@viswaprabha വിശ്വപ്രഭViswaPrabha @viswaprabha

കാട്ടിലെ മുക്കുറ്റിപ്പൂക്കൾ എത്രയോളമെങ്കിലും കിനാവു കാണട്ടെ. ആ കിനാക്കളെല്ലാം നേരു നിറഞ്ഞ കഥകളാക്കാൻ, ഈ പ്രപഞ്ചം... https://t.co/JOAxfTO6cX

@viswaprabha വിശ്വപ്രഭViswaPrabha @viswaprabha

കെമോതെറാപ്പി എപ്പോഴും ഫലിച്ചോളണമെന്നില്ല. ആ ദാരുണമായ സത്യമാണു് ത്രിപുരയിൽ തെളിഞ്ഞതു്. ഓപ്പറേഷൻ വിജയം. പക്ഷേ രോഗി ചത്തു.

@viswaprabha വിശ്വപ്രഭViswaPrabha @viswaprabha

ആദിയിൽ ഉരുക്കൊണ്ട ഒരു വായ് ആണു് ഞാൻ. എന്റെ വായ് തന്നെയാണെന്റെ അഹം‌ബോധവും. ആ വായ്ക്കു ചുറ്റുമാണു് എന്റെ മറ്റെല്ലാ വികാസവും.

@viswaprabha വിശ്വപ്രഭViswaPrabha @viswaprabha

അതേ സമയം ഹോമോസാപ്പിയൻസ് ഏതു സാഹചര്യത്തിനും അനുയോജ്യമായ വിധത്തിൽ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ചു് അവരുടെ ശീലങ്ങളും മാറ്റി.... https://t.co/nGoukAUo1Z

@viswaprabha വിശ്വപ്രഭViswaPrabha @viswaprabha

കർത്താവീശോമിശിഹായേ! എന്നാലും ഇത്ര പൊക്കത്തിലുള്ള ആ നാളികേരങ്ങളിലൊക്കെ ആരാണിങ്ങനെ നീര നിറയ്ക്കുന്നതാവോ!! On a... https://t.co/o6L66iPJ47

+ Loading...