@4 my deer

4 my deer

Tweets by @4mydeer_nct

#ᴛᴀᴇʏᴏɴɢ #ᴊᴀᴇʜʏᴜɴ | 질문, 요청은 https://t.co/GsuNWMD1nL (๑•᎑•๑)💕

1,228 Tweets 10,682 Followers 4 Followings 101 Likes

Loading...

@4mydeer_nct 4 my deer @4mydeer_nct

왜이래ㅇ0ㅇ????(ㅋㅋㅋㅋ) 앞에 재현이 웃는 것도 귀엽,, #NCT #태용 #재현 https://t.co/LHkGN4UMB1 5mb↓ https://t.co/KezFnRC4iS cam.… https://t.co/nHtdtW6bhS

@4mydeer_nct 4 my deer @4mydeer_nct

어리둥절 체리밤ㅋㅋㅋㅋ #NCT #태용 https://t.co/iUkz2gGFbW 5mb↓ https://t.co/cpNtyjArXf cam. https://t.co/vMpqBhs3QS https://t.co/CWNwDGjijd

어리둥절 체리밤ㅋㅋㅋㅋ #NCT #태용

https://t.co/iUkz...

@NCTsmtown NCT @NCTsmtown

시즈니들이 셀카 못 찍는다 그래서 한번 노력해봤어욜 어때요? -TY 💚 https://t.co/Fj7ixJdi4w

시즈니들이 셀카 못 찍는다 그래서
한번 노력해봤어욜 어때요? -TY
💚...

@4mydeer_nct 4 my deer @4mydeer_nct

#NCT #태용 #BDS https://t.co/nrLLf0kwHX 5mb↓ https://t.co/DaeSUERoj5 cam. https://t.co/XJAcAeI2hX https://t.co/DbDG7FzAS1

#NCT #태용 #BDS

https://t.co/nrLLf0kwHX
5...

@4mydeer_nct 4 my deer @4mydeer_nct

#NCT #태용 #BDS https://t.co/WuCRadBGz2 5mb↓ https://t.co/8aGJooifhY cam. https://t.co/XJAcAeI2hX https://t.co/JGu2IeoQ8Z

#NCT #태용 #BDS

https://t.co/WuCRadBGz2
5...

@4mydeer_nct 4 my deer @4mydeer_nct

정말..짱인 안무 #NCT #태용 #BDS https://t.co/5tDwrdyVb3 배경X https://t.co/CCPvygdDo6 5mb↓ https://t.co/NeI1P9vUHV cam.… https://t.co/7yrFm4U4H1

@4mydeer_nct 4 my deer @4mydeer_nct

#NCT #태용 #BDS https://t.co/j0KzrNw1bC 5mb↓ https://t.co/UPF7G78vZk cam. https://t.co/XJAcAeI2hX https://t.co/OkCal8Yb31

#NCT #태용 #BDS

https://t.co/j0KzrNw1bC
5...

@4mydeer_nct 4 my deer @4mydeer_nct

#NCT #태용 #BDS https://t.co/54uKOddzRN cam. https://t.co/XJAcAeI2hX https://t.co/o0orEOtAXa

#NCT #태용 #BDS

https://t.co/54uKOddzRN...

@4mydeer_nct 4 my deer @4mydeer_nct

#NCT #태용 #BDS https://t.co/Anvvrkd75N cam. https://t.co/XJAcAeI2hX https://t.co/WoUoVnqHgX

#NCT #태용 #BDS

https://t.co/Anvvrkd75N...

@4mydeer_nct 4 my deer @4mydeer_nct

앞으로 브이앱 움짤 만들게 되면 블로그에만 올리거나 부계를 만들거나 할게용...

@4mydeer_nct 4 my deer @4mydeer_nct

무서워서 지금까지 올렸던 브이앱 움짤과 영상 트윗들...지우러 갑니다....😥 그 전까지 올린 움짤들은 블로그에 '브이앱'으로 검색하면 나와요! 💚 https://t.co/ajsK4yR6TX https://t.co/ooFn7bYtYz

무서워서 지금까지 올렸던 브이앱 움짤과 영상 트윗들...지우러 갑니다.....

@4mydeer_nct 4 my deer @4mydeer_nct

추천합니다...최고의 재태크 #NCT #마크 #태용 #재현 https://t.co/hyGzeQZAQR https://t.co/G3KV2OSfqS

추천합니다...최고의 재태크 #NCT #마크 #태용 #재현

https:...

@4mydeer_nct 4 my deer @4mydeer_nct

#NCT #재현 https://t.co/7DsHhRGYh5 https://t.co/qZOuvFF3yt

#NCT #재현

https://t.co/7DsHhRGYh5 https:...

@4mydeer_nct 4 my deer @4mydeer_nct

#NCT #재현 https://t.co/25KmWnHy81 5mb↓ https://t.co/3sPT0FStvq https://t.co/6CTVEVV0ga

#NCT #재현

https://t.co/25KmWnHy81
5mb↓ h...

@4mydeer_nct 4 my deer @4mydeer_nct

#NCT #태용 https://t.co/WWlOdHYIoT https://t.co/P2TgWgTPzQ

#NCT #태용

https://t.co/WWlOdHYIoT https:...

@4mydeer_nct 4 my deer @4mydeer_nct

#NCT #재현 https://t.co/0uaxRpNW3g https://t.co/pqC6OThbV7

#NCT #재현

https://t.co/0uaxRpNW3g https:...

@4mydeer_nct 4 my deer @4mydeer_nct

#NCT #태용 https://t.co/GIdVl4iAVN https://t.co/zG3b5KDdBr

#NCT #태용

https://t.co/GIdVl4iAVN https:...

@4mydeer_nct 4 my deer @4mydeer_nct

#NCT #재현 https://t.co/XONXTkGm4i 5mb↓ https://t.co/3jzbhIQI4U https://t.co/IOrmk1MABi

#NCT #재현

https://t.co/XONXTkGm4i
5mb↓ h...

@4mydeer_nct 4 my deer @4mydeer_nct

얼굴보스.. #NCT #재현 https://t.co/XjaWGZoiA7 5mb↓ https://t.co/qaAxsGCiBW https://t.co/jwRDAhSQTM

얼굴보스.. #NCT #재현

https://t.co/XjaWGZoiA7...

@4mydeer_nct 4 my deer @4mydeer_nct

최고ㅠㅠ #NCT #태용 https://t.co/BpgTTHAsQC 5mb↓ https://t.co/oXzPqMtfig https://t.co/TsvIXGaC4r

최고ㅠㅠ #NCT #태용

https://t.co/BpgTTHAsQC
5...

@4mydeer_nct 4 my deer @4mydeer_nct

아구 이뻐.. #NCT #재현 https://t.co/HestdqTx8E 5mb↓ https://t.co/Ay8UyYqkkF https://t.co/FheljMZnyD

아구 이뻐.. #NCT #재현

https://t.co/HestdqTx8...

@4mydeer_nct 4 my deer @4mydeer_nct

입술 삐죽...몽몽보스 #NCT #태용 https://t.co/OPI2uDweuv 5mb↓ https://t.co/XK1jmFC44R https://t.co/ev7WOwN8SC

입술 삐죽...몽몽보스 #NCT #태용

https://t.co/OPI2...

@4mydeer_nct 4 my deer @4mydeer_nct

#NCT #재현 https://t.co/mw4iLLyj4z 5mb↓ https://t.co/pMmIol2Oti https://t.co/i5cHf5KHHu

#NCT #재현

https://t.co/mw4iLLyj4z
5mb↓ h...

@4mydeer_nct 4 my deer @4mydeer_nct

옆선 샤룽... #NCT #태용 https://t.co/SofjUJbTOE https://t.co/kGH5eHWuef

옆선 샤룽... #NCT #태용

https://t.co/SofjUJbT...

@4mydeer_nct 4 my deer @4mydeer_nct

CAP #NCT #태용 https://t.co/ObuJVx7JrN https://t.co/rnF5ZYUnbN https://t.co/8br6EWX8qa https://t.co/R5kWN72yDm https://t.co/kX5dYBRAIU

CAP #NCT #태용

https://t.co/ObuJVx7JrN
ht...

@4mydeer_nct 4 my deer @4mydeer_nct

#NCT #태용 https://t.co/xuKXTKuedk https://t.co/bHQWsz0MAH

#NCT #태용

https://t.co/xuKXTKuedk https:...

@4mydeer_nct 4 my deer @4mydeer_nct

#NCT #태용 https://t.co/udiwtfNQOc https://t.co/IZs6OvJLTA

#NCT #태용

https://t.co/udiwtfNQOc https:...

@NCTsmtown NCT @NCTsmtown

여러분 오늘 텐과 무대 보셨던 분 손 ~~~~~~~~~~~ 텐이 너무 재미있었대요 ㅎㅎㅎㅎ 앞으로도 우리 잘 부탁해요. Baby don’t stop. -TY

@4mydeer_nct 4 my deer @4mydeer_nct

얼굴....손.....ㅠㅠㅠㅠ #NCT #태용 https://t.co/AON6czniat https://t.co/cERnU0nWCM

얼굴....손.....ㅠㅠㅠㅠ #NCT #태용

https://t.co/...

@4mydeer_nct 4 my deer @4mydeer_nct

마크 안아주고 나서 재현이 표정 넘 귀여워ㅋㅋㅋㅋㅋ행복이 #NCT #재현 #마크 https://t.co/MB4rfJGLew 5mb↓ https://t.co/zIoCBmjjs1 https://t.co/YeFwlAYE87

마크 안아주고 나서 재현이 표정 넘 귀여워ㅋㅋㅋㅋㅋ행복이 #NCT #재현...

+ Loading...